Välkommen till

Nordens första utbildningsföretag inom feng shui

dotterbolag till
Scandinavian School of Feng Shui

25 år på marknaden


Kinesisk astrologi s.k Astrofeng shui
Bli framgångsrik genom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt!
Framgång, enligt feng shui, beror på att man är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Påbörjar man viktiga saker på en bra dag ökar chansen för ett gynnsamt resultat. Inom ämnen feng shui är detta astrologins uppgift att beräkna en bra tid båda för personer och företag. I Asien används astrofeng shui mycket inom företagande. Stora företag anställer ”feng shui gentleman” som behärskar astrofeng shuis kunskaper.

Kinesiskt horoskop
Kinesiskt horoskop Det kinesiska horoskopet är världens äldsta kända struktur som är skapat för att kunna göra prognoser dvs. förutse tidens påverkan i kommande tiden. Redan under Shang-dynastin (1500-1100 f.Kr.) nedskrevs spådomar och används denna prognosform. Det kinesiska horoskopet är grundat på princip att de flesta ting i Universum och livet återkommer periodiskt. Som exempel de tolv djuren eller energier skapar tolv år cykel. Liksom dem fem element i kombination med yin och yang energier. Detta skapar 60 delar som återkommer periodisk.

AnBas kalender
Barbara-Anna har skapat en kalender som är byggd på både västerländska och österländska kunskaper. Den heter AnBas kalender. Målet med AnBas kalender är att man kan göra sina egna prognoser dvs. förutse vilka dagar har gynnsamma vibrationer och vilka mindre bra just för DIG.
Varmt välkommen
önskar Team BA88!

Copyright © 2022 BA88 Modern Design ®

HEMSIDA MED FENG SHUI

All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory