Välkommen till

Nordens första utbildningsföretag inom feng shui

dotterbolag till
Scandinavian School of Feng Shui

25 år på marknaden


 

 

 

 

ÖSTERLÄNDSK ASTROLOGI
Vad handlar Österländsk Astrologi om?
Det kinesiska horoskopet är världens äldsta kända struktur som är skapat för att kunna göra prognoser dvs. förutse tidens påverkan i kommande tiden. Redan under Shang-dynastin (1500-1100 f.Kr.) nedskrevs spådomar och används denna prognosform.
Astrologi ta fram astrologram dvs. födelse horoskop utifrån österländsk astrologi
och gör prognoser. Österländsk astrologi filosofin är baserad på månens kalender.
Vad ar ett ASTROLOGRAM (astrologiskt födelsediagram)?
Astrologram dvs. födelse diagram, beskriver utifrån födelse datum förutsättningar under närvarande reinkarnation. Den hjälper att känna sig bättre på ett djupare plan. Den beskriver personens grundvibration men samtidigt ger vägledning vilken/a energier behöver vi för att utvecklas. Astrologram är mycket kraftfullt verktyg som hjälper dig att leva på din Egen Energi Potential, den hjälper dig undvika energi förluster och gör dig medvetet om hur ska du använda alla fördelar vilka kommer med tidens vibration. Den hjälper dig att utvecklas på ett balanserat sätt och realisera din livsuppgift.

Astrologram talar om dina svaga och starka sidor. Lär dig känna din personlighet och påpekar vad som är gynnsamt för dig nu och i framtiden. När man känner till sina styrkor & svagheter kan man undvika flera problem och energi förluster. Samtidigt kan man utnyttja alla möjligheter på ett bättre sätt. Man lär sig att spara energi & undvika energi förluster i samband med tidens vibration. Det är en viktig aspekt.
 
Bli framgångsrik genom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt!
Astrologram ställd enligt österländsk astrologi är utgångspunkten till
astrologiska PROGNOSER.
Vad är en PROGNOS?
Framgång beror på att man är på rätt plats i rätt tid. Påbörjar man viktiga saker på en bra dag ökar chansen för ett gynnsamt resultat. En av dem största konsten är att vara i rätt tid….ok, men då måste man veta NÄR den rätta tiden är just för VAR och EN. Det kan astrologi svara på. Man jämför en tidsperiod som är intressant t.ex. år 2023 med astrologrammet. Man bedömer hur framtiden stämmer med astrologrammets parametrar. Hur framtiden kommer att påverka personen eller företaget. Genom det ser man tydligt det som ”kommer med vinden”, vilka möjligheter ska man satsa på och utveckla dem. Samtidigt ser man mindre trevliga ”gropar” som man ska undvika och skydda sig för. Genom det skapar man bra förutsättningar för att använda gåvor som kommer från Universum samtidigt undviker man energi förluster. Prognoser, både för personer och företags prognoser, är ett område som är mycket, mycket populär och efterfrågat i Asien.
Är du inresserad av ditt eget astrologram?
Välkomna att beställa ASTROLOGRAM (horoskop) och
PROGNOS för år 2023


Ta första steget....KONTAKTA OSS!
 

Varmt välkommen
önskar Team BA88!


Copyright © 2022 BA88 Modern Design ®

HEMSIDA MED FENG SHUI

All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory